Inschrijvingen

INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

2.1. Aanmelden en inschrijven

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterafdeling, dan hoef je het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
Inschrijvingsperiode:

  • Voorrang broer en zus: september van het voorafgaande schooljaar
  • Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 oktober van het voorafgaande schooljaar

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (rijksregisternummer) en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, kids-ID) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister.

Vanaf de volgende instapdatum:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.


[1] Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag: http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm