Bewegingsopvoeding en Sport

                 14.8. Bewegingsopvoeding

Elke leerling moet deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Er is enkel vrijstelling mogelijk op basis van een doktersattest.

In onze school dragen alle leerlingen van de lagere school tijdens de gymles

-          witte gymschoenen

-          zwarte of blauwe short

-          gymtruitje met het logo van onze school.  Ze zijn van degelijke kwaliteit en kosten slechts € 8,00.

Ze zijn te verkrijgen in 3 maten bij de turnleerkrachten (ook via klastitularis aan te vragen)


                 14.9. Afspraken i.v.m. zwemmen


Het decreet van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de leerlingen in de basisschool gedurende één schooljaar gratis kunnen gebruik maken van het zwemonderricht. Dit komt toe aan de leerlingen uit het zesde leerjaar. Leerlingen uit het zesde leerjaar die al een jaar genoten hebben van het gratis zwemonderricht kunnen geen tweede maal aanspraak maken op deze gunstmaatregel.

Voor het zwemmen : een zwembroek, geen zwemshort

(zie toegelaten zwemkledij  www.ieper.be/stedelijk-zwembad)

       - de prijs voor een zwembeurt (bus inbegrepen) : € 2,50

       - de prijs voor een zwembeurt met abonnement:  € 1,50