Onze school

Hier vindt u wat praktische informatie over onze school.

Met deze site willen we ook een brug slaan tussen de school,

onze leerlingen en hun ouders. 

De website geeft u alvast een idee over wat er op onze school leeft.

Stap binnen in onze boeiende wereld! Kijk, lees en geniet!

We wensen u veel surfplezier!

Het schoolteam van Sint-Jozef

Schoolvisie

Beste ouders

Jullie kiezen voor de Sint-Jozefsschool Ieper?

Bedankt alvast voor het vertrouwen dat je in ons hebt! Wij zullen je niet teleurstellen. Terecht verwachten jullie een warme school die kwalitatief hoogstaand onderwijs aan de leerlingen biedt.

Wij willen een straffe school met professionele en dynamische werking zijn met alle voordelen van een grotere school, maar toch een familiair karakter. Als we oud-leerlingen en ouders bevragen horen we graag volgende sterktes verwoorden:

Zorgzaam

1 fulltime zorgcoördinator, 6 zorgleerkrachten kleuter en lager, open en erg behulpzame omgeving, streven naar 400 blije kinderen

Sfeervol en sociaal

warm schoolteam van leerkrachten, opvang- en refterpersoneel, veel respect voor elkaar

Christelijk
kansen tot diepgang, materiële zaken relativeren, Jezus-verhalen met tijdloze boodschap, foutvriendelijk, positief ingesteld en verbonden
Rust en geluk
slaapklasje voor allerkleinsten van 12 tot 14 uur, groene omgeving met veel en ruim ingevulde Groeituin en Bomenpaleis, yoga-impulsen, veiligheid en geborgenheid
Voluit leven
axenroos reflecteert over sociale interactie, complimentjes geven als de wasbeer, neen zeggen tegen pesten als de steenbok, ondernemend als de leeuw
Talenten
Ruimte voor ontwikkeling van sterktes en interesses, breed aanbod techniek, muzische en tuinvaardigheden, uitdagend en ruimte tot openbloeien
Bewegen
2,5 uur bewegingsopvoeding per week per klas, sportveld met kunstgras, 16 zwembeurten per jaar vanaf K3, schrijfdans in alle kleuterklassen
Vaardig met taal
ruime schoolbibliotheek met dynamische werking, dactylo in L4 tijdens de les
Samenwerking
gemotiveerde ouderraad, enthousiaste leerlingenraad, veelvuldige projecten met buren, Huize Sint-Jozef, Yper Museum, Ieperse secundaire scholen, vlot contact met ouders en leerkracht
Goesting in Leren
krachtige leeromgeving met sterke binnenklasdifferentiatie, stimulans tot eigenaarschap, diepgaand aanbod met grote kansen naar het secundair, ICT vanaf 3,5 jaar
Paraat en bereikbaar
luisterend oor, toegankelijk, opvang vanaf 7 uur, in 2 kleutergroepen en 3 studiegroepen tussen 16.15 en 17 uur, opvang tot 18.15 uur
Gezond
fruitpromotie iedere morgen, 5 ruime speelplaatsen, samenhang met de natuur, verse en gevarieerde maaltijden

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.

We wensen uw meisje of jongen een boeiende schooltijd toe!

In naam van het hele schoolteam

Lieven Calis, directie

Hoe inschrijven?

Is je kind ingeschreven in onze kleuterafdeling, dan hoef je het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
Inschrijvingsperiode:

 • Voorrang broer en zus: september van het voorafgaande schooljaar
 • Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 oktober van het voorafgaande schooljaar

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (rijksregisternummer) en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, kids-ID) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

vanaf de volgende instapdatum:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Bereken de instapdatum voor je kleuter

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Lesuren , opvang en maaltijden

SCHOOLJAAR 2021-2022

 • Openingsuren 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.35

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

12.55 – 15.40

12.55 – 15.40

 

12.55 – 15.40

13.05 – 14.55

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 7 uur en er is opvang verzekerd tot 18.15 uur (woensdag tot 13 uur). Wie vóór 8 uur op school komt, gaat naar de opvang. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen, die voor 8 uur buiten wachten in plaats van naar de opvang gaan. Van 7 tot 8 uur gaat de opvang bij mooi weer op de speelplaats en anders in de Speelklas door.

De leerlingen die niet met de rij vertrekken of stipt door de ouders opgehaald worden, moeten op de aangelegde wachtplaats aan de parking onder begeleiding van een leerkracht blijven wachten.  Kinderen die ‘s middags op school eten, mogen tussen de middag onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

’s Middags mogen de leerlingen niet vroeger dan 12.40 uur opnieuw op school  komen.

 • Verlaten van de school

 De kinderen kunnen de school op twee manieren verlaten:

Ofwel met één van de begeleide rijen:

 • richting Basculestraat:
 • richting Meenseweg (overstekers Zebrapad) – ook ‘s middags
 • richting Bethunelaan
 • richting Ligywijk

Ofwel samen met de ouders of met de personen die door de ouders zijn aangesteld.

Fietsers vervoegen achteraan één van de 4 rijen; zij gaan daarbij te voet, met de fiets aan de hand, tot aan de plaats waar de rijen ontbonden worden.

 •  Opvang

Morgenopvang:                             opvang van 7 tot 8 uur op de speelplaats of in de Speelzaal

Avondopvang:

     Kleuters                                    opvang op de speelplaats of in de Speelzaal

     Lager                                        studie/opvang tot 18.15 uur

 

Bij vertrek gaan kinderen de toezichter goede avond wensen zodat ze kunnen worden uitgescand.

Het tarief voor opvang en studie vindt u hieronder, er wordt  €1,20 per begonnen half uur aangerekend.

Morgenopvang

7.00 tot 8.00 uur                                 €2,4

7.30 tot 8.00 uur                                 €1,2

 • Avondopvang+studie

tot 16.45 (vrijdag tot 15.45 uur)          €1,2

tot 17.15 (vrijdag tot 16.15 uur)          €2,4

tot 17.45 (vrijdag tot 16.45 uur)          €3,6    

tot 18.15 (vrijdag tot 17.15 uur)          €4,8

vrijdag tot 17.45                                  €6

vrijdag tot 18.15                                  €7,2

woensdag

12.30 tot 13.00 uur                             €1,2

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

De middagtijd valt buiten de schooltijd, het tarief voor de middagopvang is €1,6.

Om 12.40 uur begint opnieuw de (gratis) schooltijd.

 • Woensdagmiddagopvang

Op schriftelijke vraag van de ouders kunnen kinderen met de bus naar de Buitenschoolse Opvang. Het tarief per kind per rit is €3,2. De Buitenschoolse opvang is een externe dienst los van de school. Er zijn twee adressen waar de kinderen naartoe kunnen, ofwel in de Oude Veurnestraat, ofwel in de Augustijnenstraat, beide tot 18.30 uur.

Daar zijn de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Buitenschoolse Opvang.

Meer info op www.buitenschoolseopvangieper.be

De verantwoordelijke van deze dienst is mevrouw Martine Verschoot.

Zij is te bereiken op het telefoonnummer 0478/58.13.70

 •  Maaltijden

Er zijn twee mogelijkheden :

 De leerlingen brengen zelf hun boterhammen mee (geen eigen  drank).

Op school is er keuze (soep, fruitsap, chocomelk en water)

opvang + drank inbegrepen € 2,10

 

De leerlingen nemen een warme maaltijd.

maaltijd (inclusief opvanggeld) voor de kleuters: € 4,20

maaltijd (inclusief opvanggeld) voor het lager: 4,70

CLB medewerkers

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Ieper
Bukkersstraat 38, 8900 IEPER.

057 21 60 48 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.vclb-west.be

De medewerkers voor onze school zijn:

 • Mevr. Petra Mulle
 • Ann Lagae (schoolarts)

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Eten op school:

Tijdens de middagpauze organiseert

onze school toezicht.In de eetzalen kunnen de kinderen
hun broodmaaltijd van thuis eten,
er is een drankje voorzien op school. 

Warme maaltijden: Er wordt aan de ouders
via maaltijdkaarten opgevraagd
wie wanneer wenst in te tekenen
voor de komende maand.
Een vaste routine geniet de voorkeur.

Interesse om je kind
naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Alvast hartelijk dank

is lid van

samen met deze scholen

© sintjozef-ieper.be is een website van
Centrumscholen Dekenij Ieper
Meenseweg 33 8900 Ieper
BTW BE0409.832.522

Cooked & Spiced by Tasty Creations
Powered by LMD